Wat krijg je terug wanneer je een groep young professionals één dag lang loslaat op jouw marketingcommunicatie-vraagstuk? Team continu verbeteren klantreizen van MN nam de proef op de som en legde tijdens een SchaalX bootcamp één van hun klantreizen voor aan de young digital professionals uit de traineeships digital marketing en digitale communicatie public. De wens? Nieuwe ideeën voor optimalisatie van de klantreis. Zoals we van onze young professionals gewend zijn, gingen zij the extra mile en leverden ze – met advies gebaseerd op psychologische inzichten en de ambitie om pensioen trending te maken – meer dan verwacht.

Om (nieuwe) klanten zo goed mogelijk te begeleiden, denkt het team van MN constant na over verbeteringen voor hun customer journeys. Voor één van hun journeys zochten zij ideeën waarmee ze de route voor nieuwe klanten doeltreffender, duidelijker en leuker konden maken. Een prima vraagstuk om tijdens een bootcamp voor te leggen aan de young digital professionals van SchaalX, die zich met actuele digitale vakkennis en vol enthousiasme op het vraagstuk stortten.

schaalx young professionals presenteren klantreis

Bootcamp
Een bootcampdag start met het presenteren van de casus die centraal staat op de dag. Zo nam het team van MN de young professionals ditmaal mee in de klantreizen, relevante informatie én natuurlijk de wens voor de dag. Na de presentaties worden er vaak uiteenlopende vragen gesteld om de casus te verduidelijken, waarna de young professionals zich in groepen verdelen en een actieplan bedenken.

Divide and conquer
Het werken in groepen verzekert opdrachtgevers ervan dat zij aan het einde van de dag meerdere ideeën, soms vanuit verschillende invalshoeken, terugkrijgen. Ment Kuiper (manager digitale programma’s en trainingen SchaalX): “Tijdens de bootcamp bied ik als coach begeleiding voor de groepen en stuur ik bij om de meerwaarde voor de opdrachtgever zo groot mogelijk te maken. In dit geval zorgde ik dat de groepen vanuit verschillende invalshoeken naar de case en de oplossing keken, om zo meerdere inzichten en adviezen op te leveren voor MN. Vijf keer dezelfde presentatie gaat vervelen, stel ik me zo voor.” 

Meerwaarde leveren en tegelijkertijd leren
Na een dag van creatieve ideeën, breinkrakers en hier en daar een felle discussie, presenteren de groepen hun ideeën aan de opdrachtgever. Hilde (young digital professional): “De bootcamps zijn voor trainees ontzettend leuk om te doen. Mijn focus lag op het opleveren van een goed advies voor de klant, maar tegelijkertijd zijn deze dagen ook een kans om kennis te maken met veel verschillende soorten organisaties. Zo doen we extra ervaring op met andere doelgroepen, doelstellingen en strategieën. Door met meerdere groepen aan hetzelfde onderwerp te werken, delen we onderling ook onze kennis.”

Meer dan verwacht 
De aan MN gepresenteerde plannen liepen sterk uiteen; van een advies voor verdergaande personalisatie tot een uitgewerkt videoscript. De derde groep young professionals kwam met een plan waarmee ze pensioen ‘trending’ wilden maken. Agnes (MN): “De adviezen van de young professionals waren een positieve verrassing. We hoopten en verwachtten dat we nieuwe ideeën gepresenteerd zouden krijgen waarmee we onze klantreis konden optimaliseren. Tot onze verbazing brachten de young professionals adviezen die ze baseerden op inzichten uit de psychologie, gaven ze tips over strategisch taalgebruik zagen ze kansen voor het vervroegen van het eerste touchpoint in de klantreis. Dat was echt meer dan verwacht!”

Getting things done in digital met de best opgeleide marketing- en communicatieprofessionals.
Ben jij benieuwd wat er gebeurt wanneer je onze trainees loslaat op jouw vraagstuk? Meer informatie over de SchaalX-bootcamps vind je hier, of vraag Marieke naar de mogelijkheden.

­­­SchaalX Young Digital Professionals inspireren MN tijdens bootcamp: “meer dan verwacht!”