Door de digitalisering en alle ontwikkelingen die daaruit voortkomen verandert er veel. Jouw klanten en relaties willen op andere manieren benaderd worden, businessmodellen of bedrijven veranderen en om je heen verandert de maatschappij ook. Is het niet de techniek die je soms verrast, dan is het wel de ethiek van mensen en het gedrag. Kort samengevat, de veranderingen volgen elkaar snel op, zakelijk en privé. 

 

Wat betekent dat voor jouw rol als professional?
Je hebt een rol in een professionele marketing- en/of communicatieorganisatie. Natuurlijk ben je dagelijks met je vak en werk bezig. Een aantal zaken is ook vanzelfsprekend. Toch is het wel vaak complex om die voorsprong te behouden in een sterk veranderend speelveld. Een aantal voorbeelden die relevant zijn voor jou om jouw voorsprong te behouden:

Klanten als uitgangspunt
Als gevolg van deze veranderingen zien we dat een marketing-en communicatiestrategie steeds vaker van “buiten naar binnen” ontwikkeld moet worden in plaats van het van “binnen naar buiten” denken. Dat we de klant als uitgangspunt nemen, geeft ook aan dat we vanuit de organisatie in een spanningsveld terechtkomen:

 • Voor klanten maakt het niet uit wie hij of zij als contact heeft, het gaat erom dat de vraag wordt opgelost. Er bestaan voor de klant geen afdelingen.
 • Intern zien we een verschuiving van de aandacht voor de klant. Wanneer organisaties nog steeds werken vanuit de “afdelingen”, dan moeten die afdelingen steeds vaker kijken wat er gebeurt vanuit de behoefte van de klant. Klanten zoeken informatie online, zijn beter geïnformeerd en hebben vaak al een compleet beeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gesprek van sales anders is dan 10 jaar geleden. Het uitgangspunt is nu dat je voortgaat op de conversatie die online al is gestart. De praktijk geeft dus aan dat afdelingen steeds meer geïntegreerd moeten werken, denk aan marketing, communicatie, sales en service vooral. De afdelingen waar een klant het meest contact mee heeft.
 • Klanten hebben behoefte aan persoonlijk contact en vooral ook dat beloftes worden nagekomen. Wanneer we de eerste twee punten erbij pakken, dan zal het de klant niet uitmaken wie hij of zij als contact heeft, als er maar meteen wordt gekeken naar de laatste stand van zaken en niet dat elke vraag opnieuw gesteld moet worden. Naast de persoonlijke benadering is het nakomen van die beloftes essentieel. Ook daarvoor moet je “grensoverschrijdend” denken en handelen.

Als marketing- en communicatieprofessional zou je elke dag drie klanten kunnen bellen. In de meeste gevallen hoor ik dan dat dat niet past in de agenda. Het helpt je wel om de klant meer en meer als uitgangspunt te nemen.

Collega’s als fundament voor succes
Vanuit je rol als verantwoordelijke voor marketing en communicatie hebben deze veranderingen ook impact op je collega’s en samenwerking. Dan ben je ook betrokken bij de verschillende elementen die impact hebben op het samenwerken:

 • Functies worden mogelijk meer rollen of de functies veranderen steeds vaker en sneller. Welke marketing- of communicatiemanager functieomschrijving heeft het al over voice marketing? Toch is de kans aanwezig dat je binnen afzienbare tijd deze vorm van marketing gaat toepassen.
 • Er is steeds meer samenwerking met anderen, de mensen van marketing, sales, communicatie, service en anderen moeten steeds meer geïntegreerd werken.
 • Andere werkvormen worden geïntroduceerd zoals agile werken.
 • Nieuwe en andere media worden aangedragen en onderdeel van de strategie.
 • Je ziet het belang van implementatie van marketing automation, maar ook het werk dat op je af komt.
 • Je verwacht eigenlijk van je mensen andere competenties.

Dat geeft aan dat je met je collega’s goede afspraken maakt en inspeelt met elkaar op de veranderende omstandigheden.

De marketing- en communicatiemanager als aanjager
In de praktijk zie je een aantal situaties ontstaan. De klant verandert van gedrag, de organisatie past zich aan (of niet) en collega’s moeten anders werken en zich aanpassen aan de veranderingen. En dat gaat niet vanzelf. Je krijgt te maken met uitspraken als:

 • Zoals we het al jaren doen is goed.
 • Hoezo is de nieuwe werkwijze beter? We hebben nog geen resultaat gezien en bij de ander gaat het ook niet goed.
 • Dat kost te veel geld.
 • Het valt wel mee, de klant verandert niet zo snel.

De rol van jou wordt steeds belangrijker. Je moet dan wel zelf de aanjager zijn van de ontwikkelingen. Er wordt best wel wat van je verwacht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Omdat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen en trends, kom je met de nieuwe suggesties voor inzet van media. Je werkt daarin flexibel.
 • Je werkt met veel experimenten en testen, je past de inzet van media en middelen aan aan de resultaten, je bent aan het growth hacken.
 • Je “kleurt buiten de lijnen”, omdat je soms de relatie met de klanten anders uitvoert dan er als vanzelfsprekend wordt gedaan.
 • Je bent jezelf voortdurend aan het voeden met kennis en inzicht. Zorg ervoor dat je anderen ook meeneemt in de kennisverbreding en -ontwikkeling.
 • Je werkt samen met mensen die sneller willen veranderen, mensen die minder snel willen veranderen en je bent afhankelijk van de cultuur en structuur van de organisatie.

Ontwikkel je voorsprong
Toch wordt er van jou verwacht dat je stappen zet, beslissingen neemt en successen boekt. Je hebt dus eigenlijk voortdurend een voorsprong nodig op de anderen en dat vraagt iets van jou. Laat je omgeving je helpen. Het vakgebied is zo uitgebreid en complex geworden dat het onmogelijk is dat je zelf alles doet en zelf alle ontwikkelingen bijhoudt. Door jouw nieuwsgierigheid in het vakgebied, het samenwerken met collega’s en andere deskundigen en het voortdurend “bijscholen” van jou en je collega’s, ontwikkel je voortschrijdend inzicht. En dat voortschrijdende inzicht geeft je de voorsprong die je nodig hebt en jou het succes brengt.

Tips voor marketing & communicatiemanagers om voorop te lopen in de markt