Hoeveel tijd krijg je om het gemeentelijk afvalscheidingsbeleid uit te leggen, voordat een lezer afhaakt? Welke vragen hebben bewoners over het uitfaseren van aardgas? En trigger je jongeren met informatie over duurzaamheid, of bereik je hen sneller wanneer je spreekt over klimaatimpact? Dit soort vragen zijn stuk voor stuk te beantwoorden door middel van data. Maar hoe verzamel je data waar je ook echt inzichten uit kunt halen? En hoe zorg je ervoor dat je team die data ook gebruikt om communicatie te verbeteren?

Onze jonge online communicatie specialisten reisden af naar het Zuid-Westen van Nederland om met een grote gemeente mee te denken over hoe je met data je communicatie kunt verbeteren.

Je beschikt over meer data dan je denkt

Onder data verstaan we alle beschikbare gegevens, die al dan niet in geautomatiseerde systemen zijn opgeslagen. Organisaties die al langere tijd communiceren, hebben waarschijnlijk een schat aan data beschikbaar. Voorgaande campagnes, bezoekers op de website, interactie met mensen op sociale media, downloads, aanmeldingen voor informatiebijeenkomsten: het zijn allemaal gegevens die op één of andere wijze nuttig kunnen zijn.

Effectievere communicatie

Omdat data je inzicht verschaft in het werkelijke gedrag van bewoners, vormt het een belangrijke sleutel voor het verbeteren van je communicatiestrategie. Die kennis hadden ze bij een grote gemeente in Zuid-Holland goed tussen de oren. Maar hoe geef je handen en voeten aan de wens om communicatie meer op data te baseren?

Hoe maak je data toegankelijk voor je team?

De hoeveelheid beschikbare data is dus enorm. Naast tal van voordelen, biedt dat ook uitdagingen. Om er zeker van te zijn dat jouw team keuzes gaat baseren op data, moet je zeker weten dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar zijn. Want, wie heeft er allemaal toegang tot de data, en wie zou die toegang nog meer nodig hebben? Welke databronnen zijn relevant voor welke vraag? En hoe combineer je verschillende databronnen slim om écht inzicht uit de gegevens te halen?

Creatieve oplossingen vragen om verschillende perspectieven

Voor inzichten uit data bestaat geen one size fits all oplossing. Om de juiste inzichten te vergaren moet je bronnen combineren, soms nieuwe gegevens verzamelen en vooral heel goed samenwerken om een consistente werkwijze te vinden. Creativiteit is onmisbaar.

Wanneer je over zulke vragen gaat nadenken, is het waardevol om ook een frisse blik van buiten te krijgen. Ongehinderd door ´zo doen we dat altijd’ retoriek, maar wel gesterkt door specialistische kennis van data-analyse. Tijdens een SchaalX bootcamp* adviseerden 18 jonge online communicatie specialisten het communicatieteam van de grote gemeente over het verbeteren van communicatie door middel van data.

Advies van online communicatie specialisten

De young professionals doken verdeeld in groepen in de communicatie-uitdagingen van de gemeente, en brachten daarom verschillende adviezen uit. Tijdens de bootcamp werden bersproken:

Het idee om een festival voor jongeren organiseren. Door het verzamelen van data over jongeren in het voortraject, deze uitnodigen voor een festival waarbij de energietransitie centraal staat. Vanuit dit evenement digitaal linken en contact leggen met de jongeren. Vanuit het binden kun je hen betrekken bij meerdere vraagstukken.

– Een uitgewerkte journey met data-kansen per fase. In iedere fase van een journey zijn andere soorten data relevant. Daarom werkten de young professionals een journey uit en lieten per fase zien welke soorten data gebruikt konden worden om de communicatie in die fase te verbeteren.

– Het ontwikkelen van een persona met relatief weinig data. En de media-experimenten waarmee je de persona daarna kunt gaan aanscherpen.

Ook lieten de jonge online communicatie specialisten zien dat offline en online elkaar enorm goed versterken. Dat het creatief combineren van inzichten en data leidt tot nieuwe en andere inzichten die weer nieuwe mogelijkheden bieden.

Het was een leerzame en inspirerende bootcamp, zo blijkt ook uit de reactie van de gemeente:

“Het is ongelooflijk wat die young professionals in een paar uur van de grond krijgen. Die creativiteit, de verschillende inzichten en de praktische invullingen. Een mooie verrijking voor ons.”

 

*Tijdens een bootcamp buigen de SchaalX young digital professionals zich over een vraagstuk van een organisatie. Deze ééndaagse pressure cookers lenen zich perfect om met hulp van frisse, op de laatste theorie gestoelde ideeën een verbeterslag te maken in je strategie.

Hoe zorg je dat jouw team data gebruikt om communicatie te verbeteren?