In een tijdperk waarin de arbeidsmarkt krap is en de verwachtingen van werkgevers soms als onrealistisch worden beschouwd, is de rol van marketingprofessionals nog nooit zo cruciaal geweest. Een analyse van vacatureteksten door Randstad onthult dat werkgevers vaak op zoek zijn naar de ‘unicorn marketeer’, een individu met een onmogelijke combinatie van vaardigheden en eigenschappen. Maar, zoals de analyse aangeeft, bestaat deze ideale kandidaat simpelweg niet.

Deze bevindingen weerspiegelen een bredere trend in de arbeidsmarkt waarbij de nadruk verschuift van strikte functie-eisen naar de erkenning van de waarde van vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. In het snel veranderende landschap van marketing wordt duidelijk dat het vermogen om samen te werken en een toekomstbestendige marketingafdeling op te bouwen afhankelijk is van meer dan alleen een lijst met harde vaardigheden.

Het OECD Learning Compass 2030 benadrukt de opkomst van competenties zoals cognitieve en metacognitieve vaardigheden (kritisch denken, leervermogen), sociale en emotionele vaardigheden (empathie, samenwerken, verantwoordelijkheid) en praktische en fysieke vaardigheden (gebruik van nieuwe informatie en technologie). Deze verschuiving betekent dat werkgevers zich meer zullen richten op het aantrekken van werknemers op basis van competenties in plaats van strikte functie-eisen.

Een essentieel aspect van deze evolutie is het creëren van een omgeving waarin medewerkers kunnen blijven groeien en zich ontwikkelen. Werkgevers worden aangemoedigd om ruimte te bieden voor reskilling-mogelijkheden en samen te werken met HR en andere stafafdelingen om de wendbaarheid van de organisatie te waarborgen.

De marketingsector weerspiegelt deze trend duidelijk. Terwijl technologische vaardigheden belangrijker worden, blijft de vraag naar creativiteit hoog. Het ideale marketingteam van de toekomst, volgens Philippe Stulens, CMO van Randstad Groep Nederland, omvat “CAT” – creatie, analytics en technologie. Deze benadering benadrukt het belang van een gebalanceerde mix van vaardigheden en competenties.

De evolutie van de traditionele marketingrol vereist een holistische benadering, waarbij competenties breed worden gedeeld binnen organisaties. In het licht van deze veranderingen is aanpassing essentieel, met de nadruk op flexibiliteit, leervermogen en samenwerking. Het opbouwen van een toekomstbestendige marketingafdeling vraagt niet alleen om bekwame marketeers, maar ook om een organisatie brede toewijding aan voortdurende groei en ontwikkeling.

Het SchaalX ‘Digitale Marketing Programma’, dat voor de zesde keer op rij de excellent-certificering van Thuiswinkel.org heeft ontvangen, beaamt deze aanpak. De young professionals worden niet alleen scherp gehouden op hun marketing kennis maar juist ook op hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Bron: DDMA Visierapport – Het marketingteam van de toekomst

Het Huwelijk van Marketing Professionals en Evoluerende Werknemerseisen