Het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector is in de afgelopen weken opnieuw met dubbele cijfers gedaald. Deze cijfers publiceerde ABU begin deze maand. In periode 9, van 14 augustus tot en met 10 september, daalde het aantal uren met 13%. In de administratieve sector daalde het aantal uren zelfs met 20%.

Afgelopen dinsdag kwam Randstad met een daling van bijna 20% op inzet uitzendkrachten in het afgelopen kwartaal. Zij zagen afgelopen zomer al een daling én zien het herstel vanaf september achterblijven.

De krimp zit vooral in sectoren waar vorig jaar, vlak na de coronacrisis, juist heel veel vraag naar mensen was. “Dat zien we met name in de transport en logistiek en de e-commerce”, zegt bestuursvoorzitter Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland. “Maar we zien ook heel duidelijk een teruggang bij IT-diensten en financiële diensten.”

Recordaantal vacatures
Opvallend is dat het aantal vacatures volgens Randstad wel toeneemt. Tiel spreekt van een recordaantal. “Het aantal vacatures neemt toe, maar dat wil niet zeggen dat er groei is in de werkgelegenheid. Het kost de BV Nederland nog steeds veel moeite om de juiste mensen op het juiste moment te vinden.”

Ook SchaalX ziet een daling van het aantal aanvragen voor interim vraagstukken én een toename van W&S opdrachten. Als het gaat om functie in het marketing- en communicatie domein dan zien we de volgende ontwikkelingen:

  • de mobiliteit onder werkzoekenden gaat omhoog (meer mensen bewegen op de arbeidsmarkt, veranderen van baan)
  • inhuur van marketing- en communicatieprofessionals neemt af zowel binnen de profit als de publieke sector.
  • het aantal sollicitanten op marketing- en communicatiebanen (vaste functies) neemt weer toe
  • de interim aanvragen die er zijn, zitten met name op Medior niveau (3-7 jaar werkervaring)
  • het aantal werkzoekende jonge professionals neemt hard toe
  • het aantal beschikbare freelancers is afgelopen kwartaal flink toegenomen. Dit komt ook mede door een toenemend aantal (startende) zzp’ers binnen marketing en communicatie.

Victor, Managing Partner SchaalX; “De conclusie is dat we de afgelopen kwartalen een afgekoelde inhuurmarkt zien. Organisaties zijn voorzichtiger met het inhuren van interim professionals; dit mede door gestegen personeelskosten en hogere operationele kosten. Aan de andere kant zien we dat organisaties nog steeds grote moeite hebben met het vinden van goede kandidaten voor de invulling van vaste vacatures, wij zien in onze uitgebreide kandidatenbestand wel beweging van goede kandidaten die juist uitkijken naar een nieuwe werkomgeving, hier kunnen we dus momenteel weer beter invulling aan geven; dit biedt dus kansen voor zowel onze opdrachtgevers  als kandidaten.” 

Arbeidsmarkt cijfers: Daling inhuur, toename vacatures