Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

SchaalX en SCHAAL+ spelen in op tekort aan online marketeers

Uit berichtgeving van e-Academy deze week blijkt dat ruim 50% van de e-commercebedrijven moeite heeft om functies in te vullen. Aan kop van de moeilijk vervulbare vacatures staat de online marketeer. Ook SchaalX herkent zich in deze ontwikkeling en is samen met dochteronderneming SCHAAL+ continu op zoek naar mogelijkheden om meer actuele kennis, competenties en vaardigheden bij personeel op de werkvloer te krijgen, zodat organisaties blijvend investeren in hun digitale toekomst.

De cijfers tonen aan dat komende jaren groei in het aantal vacatures wordt verwacht. Deze groei is met name te wijten aan uitbreiding van bedrijfsactiviteiten (73%), vervanging van personeel (62%), behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) en verandering van bedrijfsactiviteiten (34%). Om organisaties blijvend te kunnen voorzien van personeel met de juiste kwalificaties, is het dan ook noodzakelijk om toekomstige online marketeers de juiste bagage te bieden en huidige marketeers bij te scholen.

SchaalX doet dagelijks kennis op over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. SCHAAL+ gebruikt o.a. deze kennis om binnen het Digital Talent Development Programma de meest relevante masterclasses, bootcampdagen en intervisies aan te bieden. Vincent Roders, innovatie manager & mentor van de SCHAAL+’ers: “Bij huidige universitaire marketingopleidingen is de inhoudelijke kennis van docenten helaas vaak verouderd en daardoor zijn zij onvoldoende op de hoogte van de laatste trends en innovaties op het gebied van online.” Bovendien tonen de cijfers aan dat de vraag naar hoger opgeleiden groot is (77% van de vacatures is op hbo+ niveau): dit betekent dat omvorming van curricula onontkoombaar is.

Niet alleen afgestudeerden missen bepaalde kennis, competenties en vaardigheden, juist ook veel huidige marketeers zijn op zoek naar handvatten om de vertaalslag naar online te maken. “Never stop learning, dat is vandaag de dag echt een gegeven. Je moet als marketeer beschikken over actuele kennis. SCHAAL+ biedt met haar kennispartners de mogelijkheid voor opdrachtgevers om deze kennis bij te spijkeren, zoals met masterclasses van Beeckestein, Expand Online en Netprofiler.”

Over SCHAAL+
SCHAAL+ werft, selecteert, ontwikkelt en begeleidt jong digitaal talent en is een initiatief van werving- en selectiebureau SchaalX. Het Digital Talent Development programma biedt recent afgestudeerde hbo’ers en wo’ers een combinatie van werken en masterclasses in digital marketing. In een periode van 1,5 jaar werken de talenten voor verschillende opdrachtgevers gedurende vier dagen per week aan digital marketing vraagstukken. Een dag per week krijgen zij masterclasses van gerenommeerde bureaus over relevante online marketing onderwerpen en wordt aandacht besteed aan de juiste vaardigheden en competenties om de digitalisering te begeleiden en om te gaan met de snelheid en toenemende complexiteit.


Wij maken écht contact

SchaalX staat voor het realiseren van een waardevolle verbinding. Waar de markt veralgemeniseert en zoekt naar sneller, goedkoper en generieker, kiezen wij voor verdieping en specialisatie. Voor het maken van écht contact, door partijen te verbinden op meer dan alleen maar functionele aspecten.

Meer over SchaalX

SchaalX gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close