Tips voor marketing & communicatiemanagers om voorop te lopen in de markt

Door: Ment Kuiper 11-3-2019

Categorieën
:
Algemeen, Communicatie, Digital, Executive search, Marketing, Public,

Door de digitalisering en alle ontwikkelingen die daaruit voortkomen verandert er veel. Jouw klanten en relaties willen op andere manieren benaderd worden, businessmodellen of bedrijven veranderen en om je heen verandert de maatschappij ook. Is het niet de techniek die je soms verrast, dan is het wel de ethiek van mensen en het gedrag. Kort samengevat, de veranderingen volgen elkaar snel op, zakelijk en privé. 

Wat betekent dat voor jouw rol als professional?
Je hebt een rol in een professionele marketing- en/of communicatieorganisatie. Natuurlijk ben je dagelijks met je vak en werk bezig. Een aantal zaken is ook vanzelfsprekend. Toch is het wel vaak complex om die voorsprong te behouden in een sterk veranderend speelveld. Een aantal voorbeelden die relevant zijn voor jou om jouw voorsprong te behouden:

Klanten als uitgangspunt
Als gevolg van deze veranderingen zien we dat een marketing-en communicatiestrategie steeds vaker van “buiten naar binnen” ontwikkeld moet worden in plaats van het van “binnen naar buiten” denken. Dat we de klant als uitgangspunt nemen, geeft ook aan dat we vanuit de organisatie in een spanningsveld terechtkomen:

Als marketing- en communicatieprofessional zou je elke dag drie klanten kunnen bellen. In de meeste gevallen hoor ik dan dat dat niet past in de agenda. Het helpt je wel om de klant meer en meer als uitgangspunt te nemen.

Collega’s als fundament voor succes
Vanuit je rol als verantwoordelijke voor marketing en communicatie hebben deze veranderingen ook impact op je collega’s en samenwerking. Dan ben je ook betrokken bij de verschillende elementen die impact hebben op het samenwerken:

Dat geeft aan dat je met je collega’s goede afspraken maakt en inspeelt met elkaar op de veranderende omstandigheden. 

De marketing- en communicatiemanager als aanjager
In de praktijk zie je een aantal situaties ontstaan. De klant verandert van gedrag, de organisatie past zich aan (of niet) en collega’s moeten anders werken en zich aanpassen aan de veranderingen. En dat gaat niet vanzelf. Je krijgt te maken met uitspraken als:

De rol van jou wordt steeds belangrijker. Je moet dan wel zelf de aanjager zijn van de ontwikkelingen. Er wordt best wel wat van je verwacht. Denk bijvoorbeeld aan:

Ontwikkel je voorsprong
Toch wordt er van jou verwacht dat je stappen zet, beslissingen neemt en successen boekt. Je hebt dus eigenlijk voortdurend een voorsprong nodig op de anderen en dat vraagt iets van jou. Laat je omgeving je helpen. Het vakgebied is zo uitgebreid en complex geworden dat het onmogelijk is dat je zelf alles doet en zelf alle ontwikkelingen bijhoudt. Door jouw nieuwsgierigheid in het vakgebied, het samenwerken met collega’s en andere deskundigen en het voortdurend “bijscholen” van jou en je collega’s, ontwikkel je voortschrijdend inzicht. En dat voortschrijdende inzicht geeft je de voorsprong die je nodig hebt en jou het succes brengt. Ment Kuiper